KONTAKT


Bestyrelsen

Udvalg

 
UDVALG

Som beskrevet i vedtægterne kan bestyrelsen, såfremt den finder det relevant, nedsætte udvalg til at arbejde med specifikke problemstillinger eller områder.