KONTAKT


Bestyrelsen

Udvalg

 
BESTYRELSEN

Bestyrelsens sammensætning er beskrevet i vedtægterne for grundejerforeningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvoraf to er fra Søsterhøjvej, 2 fra Sandmosevej og 1 fra Katterhøjvej.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ud fra følgende retningslinier:

Lige år:
Der vælges 1 repræsentant fra Søsterhøjvej samt 1 fra Sandmosevej. Der vælges også en suppleant fra Søsterhøjvej

Ulige år:
Der vælges 1 repræsentant fra Søsterhøjvej, 1 fra Sandmosevej og en fra Katterhøjvej. Der vælges også en suppleant til Sandmosevej.

Konstitueringen af bestyrelsen samt kontaktdata kan ses her:

Konstituering af bestyrelsen 2021-22