ANDET

Links

 
LINKS

Følgende links kan have relevans i forbindelse med Grundejerforeningen Københavnergården.

Grundejerforeningen Askehøjen

Grundejerforeningen Bækkelund

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Grundejerforeningen TeglbakkenLokalplaner for området, herunder:
  • Lokalplan 76 Golfbanen
  • Lokalplan 552 Byggeriet af Skåde Skovvej
  • Lokalplan 609 Byggerier af Skådehøjen
  • Lokalplan 822 Nyt Moesgård Museum

Sager under vurdering: Ny Moesgårdvej 61 og Søsterhøjmasten i Skåde
Se Lokalplanoversigt