REGLER


Vedtægter

Deklarationer

Ordensreglement

Handlingsplaner

 
De grønne områder:

Information fra Aarhus Kommune til grundejere om Hegnsloven, Lov om offentlige veje og Privatvejsloven
Læs om Hegnsloven

Kloaker og veje:

12-01-2020:
Vedligehold af grundejerforeningens veje svar fra Aarhus kommune

Handlingsplanerne vil beskrive, hvad der er grundejerforeningens ansvar, hvad der påtænkes udført samt forventede omkostninger hertil.