REFERATER


Bestyrelsesmøder

Generalforsamling

Trafikgruppen

Aarhus Kommune

Holme Højbjerg Skåde Fællesråd

 
GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling i marts eller april måned. Indkaldelse hertil sker skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen vedlægges en dagsorden iht. de anvisninger, der er anført i vedtægterne. Motiverede forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste den 1. marts.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, hvis bestyrelsen ønsker dette, eller hvis en fjerdedel af medlemmer skriftligt anmoder herom.

Der føres referater over generalforsamlingerne. Disse kan ses herunder:


2023-04-13 Generalforsamling

2022-04-20 Generalformaling

2021-09-30 Generalforsamling

2020-09-09 Generalforsamling

2019-04-10 Generalforsamling

2018-04-16 Generalforsamling

2017-04-19 Generalforsamling

2016-04-19 Generalforsamling

2015-04-13 Generalforsamling

2014-04-09 Generalforsamling

2013-04-11 Generalforsamling

2012-04-18 Generalforsamling

2011-03-30 Generalforsamling

2010-03-24 Generalforsamling

2009-03-31 Generalforsamling

2008-04-10 Generalforsamling