SIDSTE NYT

Københavnergårdens email-adresse
koebenhavnergaarden@gmail.com

Tilmelding til generalforsamling
senest tirsdag den 2. april 2024
Indkaldelse se under Kalender

14-03-2024:
Referat Bestyrelsesmøde

Høringsfrist 09.02.2024
Ændring af lokalplan nr. 1220

Deklarationer for grundene

Info_hegnslov og lov om off. veje samt privatvejsloven 2019-05-07

Kom ud af skyggen fra naboens træ.pdf
 
Grundejerforeningen Københavnergården

Det område som i dag udgør Søsterhøjvej, Sandmosevej, Katterhøjvej, Lœrkehøjvej, Elmehøjvej og Askehøjvej hed tidligere Skåde mark.

Området var karakteriseret ved sparsom bebyggelse i form af nogle få huse, gårde og gartnerier. En af disse gårde hed af ukendte årsager Københavnergården.

Da Søsterhøjvej, Sandmosevej og Katterhøjvej i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne blev udstykket, blev grundejerforeningen Københavnergården oprettet.

Da der siden hen blev udstykket endnu et område i forbindelse med Katterhøjvej, blev disse parceller også optaget i grundejerforeningen, således grundejerforeningen i dag udgøres af 69 parceller, herunder:

Søsterhøjvej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Sandmosevej: 42,44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98

Katterhøjvej: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 12, 14, 16, 18, 20, 22